Videoconsult

De huisarts of een van de andere medewerkers van de praktijk kan er voor kiezen om contact met u te hebben via een videoconsult. U hoeft dan niet naar de praktijk te komen en wij kunnen u toch zien.

Om gebruik te maken van het videoconsult heeft u het volgende nodig:

  • een (laptop)computer met geluid, een microfoon en een webcam (de meeste laptops zijn hier standaard van voorzien).

OF

  • een mobiele telefoon of tablet.

Hoe gaat het in zijn werk?

U ontvangt van de zorgverlener een uitnodiging voor uw videoconsult via e-mail. In deze e-mail staat het tijdstip waarop de afspraak is en een link, bijvoorbeeld: https://zoom.us/j/1234567890

Door op deze link te klikken wordt u doorgeschakeld naar het internet of de zoom app. U komt dan in de “wachtkamer” terecht. U kunt dan wachten totdat degene met wie u de afspraak heeft u “binnenlaat” voor het consult.

(Laptop)computer

Wanneer u op de (laptop)computer gebruik maakt van de Google Chrome browser of Microsoft Edge kunt u het videoconsult direct in uw browser starten. In het geval van een andere browser dient eerst de benodigde software gedownload te worden. Uw browser zal aanbieden om deze te downloaden, waarna de installatie gestart kan worden. Indien na installatie er niet automatisch verbinding wordt gemaakt dient u nogmaals op de link uit de e-mail te klikken.

Starten zoom

Mobiele telefoon of tablet

Maakt u gebruik van uw mobiele telefoon of tablet download dan eerst eenmalig de benodigde app uit uw appstore.

Heeft u een Apple telefoon of tablet download dan de zoom app: via https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
Heeft u een Android telefoon of tablet download dan de zoom app via: https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/hmbjbjdpkobdjplfobhljndfdfdipjhg?hl=en

Start videoconsult

Indien het videoconsult bij de zorgverlener nog niet gestart is verschijnt een melding als onderstaand (deze zal iets verschillen per apparaat).

wachten op hostwachten op host

Wanneer de zorgverlener het consult start wordt er eerst een voorbeeld van uw eigen videobeeld getoond voordat u deelneemt aan het consult. In dit scherm kiest u of u direct wilt deelnemen met camerabeeld of deze later in het consult inschakelt. Na bevestiging komt u in de wachtkamer totdat de zorgverlener het videoconsult start.

join wait